Bra tips inom VVS

Att undersöka områden inom VVS för allra första gången kan kännas lite skrämmande. Men med lite enkla tips kan man göra mycket själv, även inom VVS. Genom att följa våra tips kommer du kanske inte bemästra rörmokar-yrket lika bra som en auktoriserad rörmokare men du kan göra de små sakerna för att slippa anlita en […]

by

Så tinar du frusna rör Under vintern är oskyddade vattenledningar mycket känsliga. När kylan gör att vattnet fryser i ledningarna kommer det samlas, och med tiden kommer isen att expandera till den grad att röret spricker. För att undvika att detta sker kan du ta till egna åtgärder. Om du märker att en vattenledning har […]

by

Tänk på detta när ni planerar marken för ett husbygge Det första som görs när ett nytt hus planeras är att gräs och grus tas avlägsnas. Det kan vara ett mycket slitsamt arbete beroende på hur bra marken är. Marken jämnas till med en bobcat. Rörmokarens arbete börjar när grunden lagts, bland annat installation av […]

by

Eftersom vi endast arbetar med befintliga kunder har vi valt att fokusera mer på guider och en nyhetsflik på hemsidan. Tanken, strukturen och layouten har vi arbetat fram tillsammans med webb-killarna på cigarrexpressen.se. Hemsidan känns nu enkel att uppdatera och anledningen till varför vi har valt att fokusera på nyheterna och guider är för att […]

by